Nguyễn Thị Minh Thu

một mảnh vườn hình bình hành có diện tích 4\(m^2\), chiều cao \(\dfrac{6}{5}\)m. Hỏi độ dài đáy hơn chiều cao bao nhiêu mét?

(giải chi tiết giúp mình ạ!)

Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 22:10

độ dài của đáy là

`4:6/5=10/3(m)`

độ dài đáy hơn chiều cao số mét là

`10/3-6/5=32/15(m)`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
đàm đức phú
Xem chi tiết
Hiền Trần thị
Xem chi tiết
Sakura Conan-Chan
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Ngọc Hà
Xem chi tiết
BUI THI HAI YEN
Xem chi tiết
Tạ Phương Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Xem chi tiết
Linh Vũ
Xem chi tiết
Le Khong Bao Minh
Xem chi tiết