Phạm Vũ Phúc Nhi

Một mảnh đất hình chữ Nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng của nó. Nếu tăng chiều rộng thêm 4m và giảm chiều dài đi 4m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 544m2. Tính diện tích mảnh đất trước khi mở rộng?
 


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Tấn Đạt
Xem chi tiết
Võ Sĩ Quyền Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đăng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hiếu
Xem chi tiết
Nhan Le
Xem chi tiết
nguyễn kiều loan
Xem chi tiết
Hoang Huu Chang
Xem chi tiết