Tô Nhi

Một lớp học có chiều dài 9 m chiều rộng 6 m chiều cao 4 m. Hỏi phải mở rộng thêm chiều rộng bao nhiêu mét để chứa 75 sinh viên và mỗi người 4,5 m3 để đảm bảo sức khỏe

Team LCPT
19 tháng 3 lúc 15:21

Thể tích của phòng học sau khi mở rộng:

\(4,5\times75=337,5m^3\)

Diện tích nên sau khi mở rộng của lớp học:

\(337,5:4=84,375\left(m^2\right)\)

Chiều rộng của lớp học sau khi mở rộng:

\(84,375:9=9,375\left(m\right)\)

Chiều rộng cần mở rộng thêm:

\(9,375-6=3,375\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tô Nhi
Xem chi tiết
Đỗ Hoàng Việt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lê Chí Kiên
Xem chi tiết
lê thị minh phương
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
Đặng Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
anna pham
Xem chi tiết
Ngô Ngàn Phố
Xem chi tiết