Ẩn Danh

Một lớp học có 6 tổ, số người của mỗi tổ bằng nhau. Trong một bài kiểm tra, tất cả học sinh đều được điểm 7 hoặc 8. Tổng số điểm của cả lớp là 350. Hãy tính số học sinh của lớp, số học sinh đạt từng loại điểm.

 

Gọi số học sinh đạt loại 7 và 8 lần lượt là a,b

Theo đề, ta có: 7a+8b=350 và a+b chia hết cho 6

=>\(a=\dfrac{350-8b}{7}\) và a+b chia hết cho 6

=>a=34; b=14

=>Số học sinh của lớp là 48 bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
No name
Xem chi tiết
Đặng Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Thị Bình
Xem chi tiết
Bùi Xuân Hiếu
Xem chi tiết
Ngô Minh Trang
Xem chi tiết
분과 태
Xem chi tiết
Nguyền Đình Gia Bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Khoa
Xem chi tiết
Hoàng Trâm Anh
Xem chi tiết