Quang Luong

Một lô đất hình chữ nhật có chu vi 1,2 km, biết rằng nếu bớt chiều dài 50 m và kéo dài chiều rộng thêm 50 m thì lô đất thành hình vuông. Tính diện tích lô đất hình chữ nhật đó ra mét vuông, héc - ta, ki - lô - mét vuông?

 

Akai Haruma
6 tháng 11 lúc 13:38

Lời giải:
Nửa chu vi lô đất: $1,2:2=0,6$ (km)  = $600$ m 

Hiệu chiều dài và chiều rộng: $50+50=100$ (m)

Chiều rộng lô đất: $(600-100):2=250$ (m)

Chiều dài lô đất; $600-250=350$ (m)

Diện tích lô đất: $250\times 350=875000$ (m2)

Đổi $875000$ m2 = 8,75 ha = 0,0875 km2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Ngọc Vy
Xem chi tiết
Trương Tuệ Châu
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Hà
Xem chi tiết
kasumi mahiru
Xem chi tiết
Lady Momona
Xem chi tiết
Trần Bích Ngọc
Xem chi tiết
_SoyaKun Official_
Xem chi tiết
Nguyễn Lam Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Hoàng
Xem chi tiết
Phạm Thế Anh
Xem chi tiết