Trần Nam Phong

Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 110m, chiều dài hơn chiều rộng 10m chiều rộng.
a, Tính diện tích mảnh vườn đó.
b, Người ta trồng ngô trong khu vườn đó, cứ 10m² thu hoạch được 50kg ngô. Hỏi khu vườn đó thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô
Các bạn giúp mình với mai phải nộp cho cô rồi

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:43

a: Chiều dài là (110+10)/2=60(m)

Chiều rộng là 110-60=50(m)

Diện tích là 60*50=3000m2

b: Khối lượng ngô thu được là:

3000:10*50=15000(kg)=150 tạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Gia Linh
Xem chi tiết
Khánh Hiền
Xem chi tiết
Lê Ngọc Phương Nghi
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Phương thảo
Xem chi tiết
Ngọc Diệp Nguyễn Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
NGUYÊN THANH LÂM
Xem chi tiết