Nguyễn Thu 	Phương

Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 36cm, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài được uốn từ một sợi dây thép. Hỏi sợi dây thép đó dài bao nhiêu mét?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 17:57

Chiều dài của hình chữ nhật là:

\(36:\dfrac{3}{5}=60\left(cm\right)\)

Độ dài sợi dây thép đó là chiều dài của hình chữ nhật

=>Độ dài sợi dây thép đó là 60(cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
jkhggj
Xem chi tiết
Leeeeeeeeee
Xem chi tiết
Nguyễn Bích Diệu
Xem chi tiết
Mèo Cheshire
Xem chi tiết
Ayumi
Xem chi tiết
ngô chí vĩ
Xem chi tiết
vì thanh hòa
Xem chi tiết
tranhainganha
Xem chi tiết
Võ chí khang
Xem chi tiết