Bảo Ngân Tạ Ngọc

Một đội công nhân làm xong một đoạn đường trong 3 tuần.Tuần đầu làm được 2/5 đoạn đường, tuần thứ 2 làm bằng 2/3 tuần đầu, tuần thứ 3 làm được 450m thì hết đoạn đường.Hỏi:

a)Đoạn đường đó dài bao nhiêu m

b)2 tuần đầu, mỗi tuần làm được bao nhiêu m?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:40

a: Độ dài quãng đường tuần thứ 2 làm được chiếm:

\(\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{15}\)(tổng độ dài)

Độ dài quãng đường tuần thứ 3 làm được chiếm:

\(1-\dfrac{2}{5}-\dfrac{4}{15}=\dfrac{15-6-4}{15}=\dfrac{5}{15}=\dfrac{1}{3}\)(tổng độ dài)

Độ dài của quãng đường là:

\(450:\dfrac{1}{3}=450\cdot3=1350\left(m\right)\)

b: Tuần thứ nhất làm được:

\(1350\cdot\dfrac{2}{5}=540\left(m\right)\)

Tuần thứ hai làm được:

1350-540-450=900-540=360(m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Thị Thư
Xem chi tiết
nguyen thi bao ngoc
Xem chi tiết
Trần Khánh Ly
Xem chi tiết
KARROY YI
Xem chi tiết
Trần Hồ Hoàng Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Nguyệt Hoa
Xem chi tiết
nguyen tra my
Xem chi tiết
Đinh Bảo Ngân
Xem chi tiết
elisa
Xem chi tiết