Thu Huyền

Một đoạn mạch gen có cấu trúc như sau:

 Mạch 1 : - A - T - G - X - T  - X -G-

 Mạch 2 : - T - A - X - G - A - G - X-

a, Xác định trình tự các nuclêotít của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2?

b,so sánh trình tự các nu của ARN với từng đoạn mạch của gen?

Lãnh Hàn
22 tháng 11 lúc 19:47

\(a,\) Trình tự ARN tổng hợp từ mạch 2 của gen: \(-A-U-G-X-U-X-G-\)

\(b,\) - So với mạch 1 của gen thì mạch của ARN gần như là giống nhau về trình tự A, G, X nhưng trình tự T ở mạch 1 của gen thì ở ARN là U.

- Mạch 2 của gen tổng hợp nên ARN nên trình tự đối lập hoàn toàn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trần ngọc hoa
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Anh Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Hoá
Xem chi tiết
Lap Nguyen
Xem chi tiết
Nho cou...:(((
Xem chi tiết
Thiên Kim
Xem chi tiết
Bùi Thục Nhi
Xem chi tiết
Bùi Thục Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Lâm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)