Một cửa hàng lương thực ngày thứ nhất bán được 13500kg gạo. Số gạo ngày thứ hai bán được  bằng 2/3 số gạo ngày thứ nhất đã bán thì cửa hàng còn lại 15140kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?

Cihce
19 tháng 3 lúc 9:12

Số gạo ngày thứ hai bán được là:

\(13500\times\dfrac{2}{3}=9000\) (kg gạo)

Số ki-lô-gam gạo lúc đầu cửa hàng có là:

\(13500+9000+15140=37640\) (kg gạo)

Đáp số: 37640 kg gạo.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Minh
Xem chi tiết
Đặng Phương Thảo
Xem chi tiết
Sakura Conan-Chan
Xem chi tiết
Khuất Hà Linh
Xem chi tiết
Thân Phạm Phương Anh
Xem chi tiết
rin len_karamine
Xem chi tiết