Khang

Một cửa hàng có 9 tấn gạo , cửa hàng đã bán được 3/5 số gạo đó . hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lo-gam gạo giải giúp tớ với Một cửa hàng có 9 tấn gạo , cửa hàng đã bán được 3/5 số gạo đó . hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lo-gam gạo giải giúp tớ với

Tiểu Linh Linh
19 tháng 3 lúc 14:50

Số gạo đã bán là:

9 x \(\dfrac{3}{5}\) = 5,4 tấn

Số gạo còn lại là:

9 - 5,4 = 3,6 tấn

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Khang
Xem chi tiết
Ánh Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đỗ Quang Hưng
Xem chi tiết
Đỗ Quang Hưng
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trang
Xem chi tiết
Đặng Phương Thảo
Xem chi tiết
buitrungkien
Xem chi tiết
Phạm Thùy Dương
Xem chi tiết