Linh Trang

một con ngựa kéo xe đi với tốc độ 6km/h. Lực kéo của ngựa là 300N.Tính công suất của con ngựa

Minh Phương
26 tháng 3 lúc 21:16

TT

v = 6km/h \(\approx\) 1.67 m/s

F = 300N

P(hoa) = ?W

                                                       Giải

                                       Công suất của con ngựa là:

                                     P(hoa)= F . v = 300 . 1.67 = 501 W

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tiến Phạm
Xem chi tiết
huỳnh
Xem chi tiết
Dinh Thi Hienn
Xem chi tiết
Le Quynh
Xem chi tiết
Thuỳ Lê Minh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Lê Hoàng Long
Xem chi tiết
Đại Tiểu Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)