Nĩn Gaming TV

Một cái bể hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là dài 13m, rộng 10 m, cao 1,2m. Hiện 3/4 bể đang chứa nước, tính số lít nước có trong bể.

Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 22:21

Thể tích bể: \(13\times10\times1,2=156m^3=156000dm^3=156000l\)

Số l nước đg có: \(156000\times\dfrac{3}{4}=117000l\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
huyền
Xem chi tiết
Trương Anh Vũ
Xem chi tiết
ninh gia huy
Xem chi tiết
bé heo con
Xem chi tiết
Phan Tuệ Linh
Xem chi tiết
quang hao tran dang
Xem chi tiết
Diệu Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hưng
Xem chi tiết