Hà Thu Hằng Nguyễn

a/Người ta lát gạch men chung quanh và đáy bể. Tính diện tích lát gạch?

c/ người ta cho nước chảy đầy vào bể rồi sử dụng mất 272 dm3  th

  giúp mình vớiii , ai làm đc mình vote 5 sao

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 0:30

Bạn cho mình biết chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bể đi bạn, chứ đề bạn ghi thiếu rồi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Kim	Ngân
Xem chi tiết
Vũ Minh Đức
Xem chi tiết
Hoàng Hương Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Đại
Xem chi tiết
Ngô Nam Khánh
Xem chi tiết
Châu Lê Minh Thư
Xem chi tiết
Ngô Quang Sang
Xem chi tiết
Trần Thị Bảo Ngân
Xem chi tiết
lê hân
Xem chi tiết