My Tien Tran Thi

một bàn 4 học sinh thì 2 học sinh không có chỗ ngồi.1 bàn 5 học sinh thừa 2 bàn.Bàn?Học sinh?

POP POP
Hôm kia lúc 11:18

1 bàn 5HS thì thừa 2 bàn => Số HS lớp đó là số chòn trục

Ta có các số chòn trục: 10,20,30,40,50,60,70,80,90

Bàn 4HS thì có 2 HS không có chỗ. Vậy số HS là một số chia 4 dư 2

Ta thấy các số chòn trục chia 4 dư 2 là: 10,30,50,70,90

Vậy ta chọn lớp học đó có 50 học sinh và 12 bàn.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Nhật Thùy Linh
Xem chi tiết
Phạm Nhật Thùy Linh
Xem chi tiết
Ngo Nhat Linh
Xem chi tiết
Khôi Nguyên Hacker Man
Xem chi tiết
Vi Thị Hồng Hợp
Xem chi tiết
hà đức  hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Duy Minh
Xem chi tiết
Lê Hoàng Thảo Anh
Xem chi tiết