khánh lyy

Một ấm điện có ghi (220V-1000W) a. Ý nghĩa số ghi trên ấm điện? Ánh hoạt động ở hiệu điện thế 220V mỗi ngày sử dụng 90 phút Tính số tiền điện phải trả trong 30 ngày? Biết 1800đ/kW.h

Jio Sung Ho
22 tháng 11 lúc 22:44

a)

∗ 220V là hiệu điện thế định mức đặt vào hai đầu ấm điện để ấm hoạt động bình thường.

∗ 1000W là công suất tiêu thụ định mức của ấm điện khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220V

b)

Mỗi ngày sử dụng 90 phút thì 30 ngày sử dụng 2700 phút = 162000 giây.

A=P*t=1000×162000=162000000(J)=45(kW.h).

Số tiền điện phải trả là:

45×1800=81000 (đồng)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Freya
Xem chi tiết
Mỹ Duy
Xem chi tiết
phong tran
Xem chi tiết
Hải Blue Tv
Xem chi tiết
Thùyy Phươngg
Xem chi tiết
myra hazel
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Xin chào
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)