TrLoan_lảu

mọi ngừi ơi giúp em với ạ mai thi rồi 

Đề : Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu đã cho

Although the weather was bad, I decided to go camping

-> Despite...

Put on your coat or you will freeze to death in this weather

-> If...

Mr.Tam began teaching French 5 years ago

-> Mr.Tam has...

Hoàng Hạnh Nguyễn
4 tháng 11 lúc 21:50

Despite the bad weather, I decided to go camping

If you don't put on your coat, you will freeze to death in this weather

Mr. Tam has taught French for 5 years

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Đ𝐚𝐧𝐧 𝐋ê
Xem chi tiết
Nguyễn Khải
Xem chi tiết
phương anh trần
Xem chi tiết
phương anh trần
Xem chi tiết
I lay my love on you
Xem chi tiết
trâm bảo
Xem chi tiết
hà minh
Xem chi tiết
võ minh anh
Xem chi tiết
hà minh
Xem chi tiết
hà minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)