Vũ Hà Linh Tổ 3

Mn giải giúp mik với ạ

Van Toan
4 tháng 11 lúc 20:37

\(a,12\dfrac{1}{3}:\left(\dfrac{-5}{8}\right)-6\dfrac{1}{3}:\left(\dfrac{-5}{8}\right)=\dfrac{37}{3}:\left(\dfrac{-5}{8}\right)-\dfrac{19}{3}:\left(\dfrac{-5}{8}\right)=\left(\dfrac{37}{3}-\dfrac{19}{3}\right):\left(\dfrac{-5}{8}\right)=6:\left(\dfrac{-5}{8}\right)=\dfrac{-48}{5}\)

\(b,7^{2x-1}=49\\ 7^{2x-1}=7^2\\ 2x-1=2\\ 2x=2+1\\ 2x=3\\ x=3:2\\ x=1,5\\ Vậyx=1,5\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Dung Dung
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Vy
Xem chi tiết
Jenie thỉu
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đăng
Xem chi tiết
43.7.14 Nguyễn Thanh Trú...
Xem chi tiết
Trương Dung Dung
Xem chi tiết
ItsKhanhXoX
Xem chi tiết
Phan Thị Linh Chi
Xem chi tiết
tú khánh
Xem chi tiết
Trần gia linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)