Phát Duy

MgCO3 + HCl=?

Kudo Shinichi
22 tháng 11 lúc 19:52

`MgCO_3 + 2HCl -> MgCl_2 + CO_2 + H_2O`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Yuriel
Xem chi tiết
Mai Xuan Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Luân Đinh Tiến
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Phó Dung
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết