Tạ Thị Thu Hà

loading...

Mg giải gấp giúp mình ạ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 13:50

\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{9}{11}\)

=>\(\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{11}\)

 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{11}=\dfrac{x+y}{9+11}=\dfrac{40}{20}=2\)

=>x=18; y=22

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Tạ Thị Thu Hà
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)