khanhvan

mặt sáng AB đặt vuông góc với trục chính của tkht có s=8cm , vật AB cách thấu kính 10cm AB có chiều cao 1cm a) dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính b) A’B’ có đặc điểm gì? c) tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh giúp tớ với ạ mai tớ thi r .Tớ xin chân thành cảm ơn!


Các câu hỏi tương tự
And see Hide
Xem chi tiết
Trần Đại Nghĩa
Xem chi tiết
Daisy
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nam Đinh Nhật
Xem chi tiết
Công Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Long
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)