Nguyễn Thị Anh Tuyết

Mảnh đất hình vuông có chu vi là 28 m. Người ta mở rộng mảnh đất về một phía thêm 5 m thì mảnh đất đó thành hình chữ nhật. Tính diện tích mảnh đất sau khi mở rộng

Toru
6 tháng 12 2023 lúc 17:49

Độ dài cạnh của mảnh đất lúc đầu là:

$28:4=7(m)$

Chiều dài mảnh đất sau khi mở rộng là:

$7+5=12(m)$

Diện tích mảnh đất sau khi mở rộng là:

$12\times7=84(m^2)$

Đ/s: ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguễn Anh Tuyết
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Ngọc
Xem chi tiết
huyen
Xem chi tiết
Linh Trần
Xem chi tiết
bùi nguyễn uy vũ
Xem chi tiết
Trần Đăng Ninh
Xem chi tiết
tran linh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Khang
Xem chi tiết
ha phuong chi
Xem chi tiết