vy Nguyen

Mai mua 10kg bột mì .Cô dùng \(\dfrac{1}{6}\)để làm bánh và \(\dfrac{1}{3}\)để làm bánh nho.Hỏi còn lại bao nhiêu kg bột mì?

 

Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 6:55

Số phần bột mì còn lại bằng số phần bột mì ban đầu là:

\(1-\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2}\) (số bột mì ban đâu) 

Số kilogam bột mì còn lại là:

\(\dfrac{1}{2}\times10=5\left(kg\right)\)

Đáp số: 5 kg 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cương Nguyễn văn
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thu Huyền
Xem chi tiết
Phan Thùy Linh #$%
Xem chi tiết
My Nguyễn
Xem chi tiết
Phan Phương Mai
Xem chi tiết
Phạm minh anh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tạ Minh Hoàng
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết