Hue Pham

lực kéo 250n là vật di chuyển quãng đường 1,5 Km trong thời gian 45 phút lực kéo được

Thắng Phạm Quang
19 tháng 3 lúc 19:54

tóm tắt

F=250N

s=1,5km=1500m

t=45p=2700s

____________

P(hoa)=?

giải

công của lực kéo là

A=F.s=250.1500=375000(J)

công suất của lực kéo là

\(P\left(hoa\right)=\dfrac{A}{t}=\dfrac{375000}{2700}=138,9\left(w\right)\)

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Bao Khanh Dinh
Xem chi tiết
Leon Mr.
Xem chi tiết
Kim Ngọc
Xem chi tiết
luongvy
Xem chi tiết
Thao Ly Nguyen
Xem chi tiết
Minh
Xem chi tiết
hoàng gia hân
Xem chi tiết
Nguyen Bill
Xem chi tiết
bruh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)