Trần Xuân Phú

Lúc 7 giờ một người đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 7 giờ 30 phút một người khác cũng đi từ A với vận tốc 55 km/giờ đi cùng chiều với người thứ nhất. Hỏi đến mấy giờ thì họ gặp nhau?

7h30p-7h=30p=0,5 giờ

Sau 0,5 giờ, người thứ nhất đi được:

40x0,5=20(km)

Hiệu vận tốc hai người là 55-40=15(km/h)

Hai người gặp nhau sau khi người thứ hai đi được:

20:15=4/3(giờ)=1h20p

Hai người gặp nhau lúc:

7h30p+1h20p=8h50p

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Bảo Tiên
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Hoàng
Xem chi tiết
Trần Khánh Luân
Xem chi tiết
TRANG CHERR MINT
Xem chi tiết
Thái Đức Mạnh
Xem chi tiết
Không khoan nhượng với l...
Xem chi tiết
ha lam dung
Xem chi tiết
Vũ Thị Vân Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Bình
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Bình
Xem chi tiết