STELA

Lớp 9A có 40 học sinh. Cuối học kì 2, có 20% số học sinh là học sinh giỏi; 62,5% học sinh còn lại là học sinh khá. Cô giáo mua tập phát thưởng cho học sinh. Mỗi học sinh giỏi 5 cuốn tập, mỗi học sinh khá 3 cuốn tập. Có 3 của hàng chào giá bán như sau: -
Cửa hàng 1: mua trên 50 quyển thì mỗi quyển sẽ được giảm 5%. -
Cửa hàng 2: mua lóc thứ 2; 4; 6; … mỗi lóc giảm 10% giá niêm yết biết một lóc có 10 quyển. -
Cửa hàng 3: Nếu mua trên 20 quyển trở lên thì những quyển đầu bán giá niêm yết; từ quyển thứ 20 trở lên giảm 5% giá niên yết. Nếu mua 50 quyển trở lên thì ngoài chương trình giảm giá như trên thì từ quyển 50 trở đi mỗi quyển được giảm 8% giá niêm yết.
Hỏi cô giáo chọn mua ở cửa hàng sẽ có lợi hơn biết giá niêm yết của cả bà cửa hàng là 10.000 đồng một quyển tập

 Kết quả bài này ra : 944 200 đồng giúp mik giải ra được kết quả này

Các câu hỏi tương tự
nguyen ngoc minh thu
Xem chi tiết
San San
Xem chi tiết
Lâm Thư
Xem chi tiết
đình nam
Xem chi tiết
TÚ TRẦN THIÊN THANH
Xem chi tiết
Ngân Phạm
Xem chi tiết
Ngân Phạm
Xem chi tiết
Phạm Hải Đường
Xem chi tiết
khoa dang viet
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)