kenin

lớp 6b có 40 h/s cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm  để thảo luận bt số h/s trong mỗi nhóm lớn hơn 2 ko vượt qua mườ người . hỏi cô giáo có thể chia nhóm ntn khi đó mỗi nhóm có bn h/s


Các câu hỏi tương tự
baotram dinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hương Giang
Xem chi tiết
THI MIEU NGUYEN
Xem chi tiết
==>n.g.ọ.c.á.n.h
Xem chi tiết
Trần Lê Minh
Xem chi tiết
Ngọc Anh Trần
Xem chi tiết
Lê Hạnh Bích Trang
Xem chi tiết
MonKiuteeee
Xem chi tiết
Vũ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết