Nguyễn Thị Anh Tuyết

Lớp 4A và 4B có 150 quyển sách. Nếu lớp 4A cho lớp 4B 9 quyển sách thì số sách của 2 lớp bằng nhau. Tính số sách lúc đầu của mỗi lớp?

Kiều Vũ Linh
6 tháng 12 2023 lúc 17:01

Số sách lúc đầu của lớp 4A:

150 : 2 + 9 = 84 (quyển)

Số sách lúc đầu của lớp 4B:

150 - 84 = 66 (quyển)

Bình luận (0)
Phan Văn Toàn
6 tháng 12 2023 lúc 17:08

số sách lúc đầu của lớp 4a là:

150:2=84(quyển)

số sách lúc đầu của lớp 4b là:

150-84=66(quyển)

Đ/S

Bình luận (1)
taimienphi
6 tháng 12 2023 lúc 18:45

Số quyển sách lúc đầu của lớp 4A là:

150 : 2 + 9 = 84 ( quyển sách )

Số quyển sách lúc đầu của lớp 4B là:

150 - 84 = 66 ( quyển sách )

Đáp số: lớp 4A: 84 quyển sách

             lớp 4B: 66 quyển sách.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguễn Anh Tuyết
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoài Như
Xem chi tiết
Lê Ngọc Ánh
Xem chi tiết
dinh huyen trang
Xem chi tiết
Phạm Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Bình
Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Bình
Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Bình
Xem chi tiết
Nguyễn hoàng long
Xem chi tiết