Linh Diệu

lớp 4a có 27 học sinh thi kiểm tra kì II . có 1/9 đạt 10 điểm , có 1/3 đạt 9 còn lại là 7 và 8 . Hỏi có bn học sinh đạt 7,8

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:44

Số bạn đạt 10 là 27*1/9=3 bạn

SỐ bạn đạt 9 là:

1/3*24=8 bạn

SỐ bạnđạt 7 và 8 là:

24-8=16 bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Thục Anh
Xem chi tiết
Hoàng Phương Thảo 121
Xem chi tiết
Hoàng võ minh khôi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết
Mizuki Kanzaki
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
lê hồng anh thư  trưởng...
Xem chi tiết