Nguyễn Như Anh

  { \left(x-1 \right) }^{ x+2  }   =   { \left(x-1 \right) }^{ x+6  }   

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:25

=>\(\left(x-1\right)^{x+2}\left[\left(x-1\right)^4-1\right]=0\)

=>(x-1)*x*(x-2)=0

=>\(x\in\left\{0;1;2\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phương Chi
Xem chi tiết
ttt
Xem chi tiết
Vu Kim Ngan
Xem chi tiết
Cô gái lạnh lùng
Xem chi tiết
Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hải Vân
Xem chi tiết
Kaito Kid
Xem chi tiết
Kiệt Nguyễn
Xem chi tiết
Mai Phương Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)