thsgd

*Lan và Huệ rủ nhau mua giấy và vở.Lan mua 6 thếp giấy và 3 quyển vở hết 16500 đồng,còn Huệ mua 3 thếp giấy và 4 quyển vở hết 12000 đồng.Tính giá tiền 1 thếp giấy,giá tiền 1 cuốn vở?* giải bằng phương pháp khử ai giúp mik với ạ mình đag gấp


Các câu hỏi tương tự
Bùi Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Lê Thị Mai Hương
Xem chi tiết
Vũ Ngô Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Vũ Ngô Quỳnh Anh
Xem chi tiết
trần việt nga
Xem chi tiết
Phan Mai Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Nhật Anh
Xem chi tiết
Khổng Thị Thanh Thanh
Xem chi tiết
Làm gì mà căng
Xem chi tiết
hatsune miku
Xem chi tiết