Hoàng Ngọc Hân

Kết luận nào sau đây SAI a)Trong hình nón,mọi đường sinh bằng nhau b)Trong hình nón,đường cao vuông góc với bán kính đường tròn đáy c)Trong hình nón,chỉ có một đường tròn đáy d)Trong hình nón,có vô số đỉnh

Akai Haruma
18 tháng 5 lúc 17:55

Đáp án D.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Dương quốc thế
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Razen
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Giang Trần
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết