pppp

ingredient là danh từ đếm được hay không đếm được

Huyền Thư Nguyễn Thị
6 tháng 12 2023 lúc 20:44

danh từ không đếm được

Bình luận (0)
Ngô Hương Giang
6 tháng 12 2023 lúc 21:25

danh từ ko đếm được

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Ngọc Hân
Xem chi tiết
_ừm ♥  _(# nhạt #)
Xem chi tiết
Phạm Nguyên Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Phương
Xem chi tiết
natur Dragneel
Xem chi tiết
natur Dragneel
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Duyên
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Vy
Xem chi tiết