Ẩn danh

In calss i can work in groups and discuss with friends,........helps me understand the lessons better.

A.who

B.which

C.when

D.whom

#giải thích

 

BÍCH THẢO
16 tháng 5 lúc 23:07

In calss i can work in groups and discuss with friends,........helps me understand the lessons better.

A.who           B.which     C.when            D.whom

-Giải thích: 

Đề bài đang nói về việc học nhóm trong lớp, và cụ thể là việc thảo luận với bạn bè giúp người nói hiểu bài học tốt hơn.Đại từ quan hệ "which" được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ "groups" (nhóm học), chỉ ra đặc điểm của nhóm học đó là "thảo luận với bạn bè".Các đại từ quan hệ còn lại không phù hợp trong ngữ cảnh này:"Who" dùng cho người."When" dùng cho thời gian."Whom" cũng dùng cho người, nhưng thường được dùng trong câu hỏi hoặc mệnh đề quan hệ có giới từ.

(*Nguồn:...)

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
17 tháng 5 lúc 2:37

B nhé

trong trường hợp này, which thay thế cho toàn bộ mệnh đề phía trước nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trang thuy
Xem chi tiết
max
Xem chi tiết
max
Xem chi tiết
An Đặng Thế
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
le thi quynhanh
Xem chi tiết
25. Bùi Viết Hoàng
Xem chi tiết
Phạm Quang Huy
Xem chi tiết
Ngân Linh
Xem chi tiết
Ngân Linh
Xem chi tiết