Hoàng Quỳnh Mai

II. Hoàn thành câu với từ gợi ý

1. Minh/ have to/do/ housework/Monday/Tuesday/.

2. We/not/have to/study/Sunday./

3. There / be/ a lot of/ tall/buildings/ my city./

4. There/ be/ a/big/church/my neighbourhood/

5. My suitcase/ be/ different/ Yours.

6. My house/be/ small/ but/ theirs/ be/big/

 

_Sunn So Sad_
15 tháng 3 lúc 19:54

II. Hoàn thành câu với từ gợi ý

1. Minh/ have to/do/ housework/Monday/Tuesday/. 

Minh has to do housework on Monday and Tuesday

2. We/not/have to/study/Sunday./

We don't have to study on Sunday

3. There / be/ a lot of/ tall/buildings/ my city./

There are a lot of tall buildings in my city

4. There/ be/ a/big/church/my neighbourhood/

There is a big church in my neighbourhood

5. My suitcase/ be/ different/ Yours.

My suitcase is different fron yours

6. My house/be/ small/ but/ theirs/ be/big/

My house is small but theirs is big

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cầm T. Minh Dương
Xem chi tiết
meo xinh
Xem chi tiết
NTT gammer
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
赵丽颖
Xem chi tiết
Nguyễn Lưu Hà Phương
Xem chi tiết
Daily Yub
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)