ĐỖ HOÀNG GIA AN

I am going to have a test next week (should)

Phía sau một cô gái
10 tháng 11 lúc 20:16

I should prepare for the test next week.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
11 tháng 11 lúc 0:44

I should study hard for the test 

Bình luận (0)
Kim Chi Dương (Chi đáng...
11 tháng 11 lúc 20:27

I should study hard for the test

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Anh Khoa
Xem chi tiết
Ẩn Danh Người Dùng
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Nhật Anh
Xem chi tiết
Thơm Phạm
Xem chi tiết
Trần Minh Khang 7a1
Xem chi tiết
Trần Minh Khang 7a1
Xem chi tiết
Neshi muichirou
Xem chi tiết
Trần Minh Khang 7a1
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)