A Thuw

https://img.hoidap247.com/picture/question/20230227/large_1677502354652.jpg?v=0 Giúp mik với ạ !!!!!!!!

a: C thuộc đoạn thẳng AB

=>C nằm giữa A và B

=>AC+CB=AB

=>AC+5=7

=>AC=2(cm)

b: A nằm giữa C và D

=>CD=CA+AD

=>CD=2+3=5(cm)

c: E thuộc đoạn thẳng BC

=>E nằm giữa B và C

=>BE+EC=BC

=>CE+2=5

=>CE=3(cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ʚ『_Hima zô dzụng_』ɞ
Xem chi tiết
ʚ『_Hima zô dzụng_』ɞ
Xem chi tiết
hà anh vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Tâm
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh Trang
Xem chi tiết
Phan Như Hoàng Khang
Xem chi tiết
Bùi Phương Linh
Xem chi tiết
TríLê
Xem chi tiết
Việt Hồ Minh
Xem chi tiết
Việt Hồ Minh
Xem chi tiết