MABEL

Hòa tan hết a gam kim loại R cần dùng 225gam dung dịch HCl 14,65%, sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 17,248%.

a, tính a

b, xác định kim loại R


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn Hiển
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Trúc Hà
Xem chi tiết
Âu Dương Thần Vũ
Xem chi tiết
Đỗ văn thu
Xem chi tiết
Ngô Duy Phong
Xem chi tiết
trungoplate
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Minh
Xem chi tiết
duythằnggà
Xem chi tiết
Khổng Mạnh Hùng
Xem chi tiết
Bananaman
Xem chi tiết