Nguyễn Đặng Anh Tiến

hòa tan 2,84 gam hỗn hợp hai muối của 2 kim loại A, B kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn trong phân nhóm II bằng 120ml dung dịch HCl 0,5 M thu được 0,0672 co2 (đktc) và dung dịch X 

a. Xác định kim loại A, B và tính khối lượng muối trong dung dịch X

b. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

c. Nếu cho hoàn toàn bộ co2 hấp thụ bởi 200ml dung dịch Ba(OH)2 thì nồng độ dung dịch Ba(OH)2 là bao nhiêu để thu được 3,94 gam kết tủa.

kudo-shinichi
22 tháng 11 lúc 20:50

nHCl = 0,12 . 0,5 = 0,06 (mol)

nCO2 = \(\dfrac{0,0672}{22,4}=0,003\left(mol\right)\)

à hình như thiếu đề, không nói muối nào thì làm dài lắm:v (cacbonat, sunfat j đó,... á?)

Bình luận (3)
Dương Minh Huy
22 tháng 11 lúc 21:01

Nếu thể tích \(CO_2\) là 0,672l thì có khi là Mg với Ca

Bình luận (2)
Dương Minh Huy
22 tháng 11 lúc 21:40
Sửa đề thành 0,672l \(CO_2\)a) A và B thuộc phân nhóm II trong bảng tuần hoàn⇒ A và B hóa trị (II)Gọi R đại diện A và BSản phẩm tạo thành có \(CO_2\) nên CT muối có thể là \(RCO_3\) hoặc \(R\left(HCO_3\right)_2\)120ml=0,12l \(n_{CO_2}=\dfrac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\)\(n_{HCl}=0,12.0,5=0,06\left(mol\right)\)Tỉ lệ: \(\dfrac{n_{HCl}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,06}{0,03}=2\)⇒ CT muối là \(RCO_3\)\(RCO_3+2HCl\xrightarrow[]{}RCl_2+H_2O+CO_2\)\(n_{RCO_3}=n_{CO_2}=0,03\left(mol\right)\)\(M_{RCO_3}=\df...
Đọc tiếp
Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
the leagendary history
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Diệu Nhân
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Crush Mai Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Trần mạnh dũng
Xem chi tiết
khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)