Giàng Thị Hua

Hoà tan 0,3 mol BaCl2 vào 200ml dung dịch Na2SO4 1 m/l a, viết phương trình hoá học b, chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng là bao nhiêu c, tính khối lượng chất rắn sau phản ứng d, nếu dùng 100ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ 1m phản ứng 200ml Na2SO4 1mol ở trên thì đâu phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 21:18
a) \(n_{Na_2SO_4}=0,2.1=0,2\left(mol\right)\)PTHH:          \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaCl\)bđ                   0,3          0,2pư                  0,2<-------0,2sau pư            0,1            0                  0,2b) Chất dư là `BaCl_2``m_{BaCl_2} = 0,1.208 = 20,8 (g)c) `m_{c.rắn} = 0,2.233 = 46,6 (g)`d) \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,1.1=0,1\left(mol\right)\)PTHH:            \(Ba\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaOH\)bđ                     0,1       ...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hoàng triệu
Xem chi tiết
1
Xem chi tiết
Linh Lynh
Xem chi tiết
Hương giang
Xem chi tiết
thien nguyen
Xem chi tiết
KBSSS
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Trung Kiên Nguyễn
Xem chi tiết
9A5 -12-Quang Huy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)