Đỗ Bảo Quyên

Hiện nay bố hơn con 36 tuổi.Sau 4 năm nữa bố gấp 5 lần tuổi con.Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 21:00

Tuổi bố 4 năm sau : 36 : ( 5 - 1 ) x 5 = 45 tuổi

Tuổi bố hiện nay : 45 - 4 = 41 tuổi

Tuổi con hiện nay : 41 - 36 = 5 tuổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
bùi diệu anh
Xem chi tiết
lemaikimngan
Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Dung
Xem chi tiết
Đoàn Trọng Thái
Xem chi tiết
tran mai anh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ty
Xem chi tiết
Huynh Gia Diem Ngoc
Xem chi tiết
Yamamoto Takeshi
Xem chi tiết
đào phương trang
Xem chi tiết