Th Ty

Hãy viết công thức hóa học của các nguyên tố sau: Nhôm,Magie ,Clo, nitơ, oxi, hiđro, natri, đồng, kẽm, sắt, Bari

Khánh Đan
4 tháng 11 lúc 20:10

Nhôm: Al

Magie: Mg

Clo: Cl2

Nito: N2

Oxi: O2

Hidro: H2

Natri: Na

Đồng: Cu

Kẽm: Zn

Sắt: Fe

Bari: Ba

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
SIRO
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
quang đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
ngọc hân
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hoàng Hải Nhân
Xem chi tiết
lưu phúc nguyên
Xem chi tiết
help me
Xem chi tiết
SIRO
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)