# Hăi

Hãy viết các phân số có tích tử số và mẫu số = 200 sao cho khi chia cả tử và mẫu số đó cho 5 thì được phân số tối giản


Các câu hỏi tương tự
i
Xem chi tiết
Thao Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn minh tiệp
Xem chi tiết
Vũ Thùy Dương
Xem chi tiết
Hoanglong
Xem chi tiết
Hồ Anh Bảo Uyên
Xem chi tiết
Miki_Sinimo
Xem chi tiết
luonghoanglong
Xem chi tiết
Trần Thị Hảo
Xem chi tiết
bảo nguyễn
Xem chi tiết