Ẩn danh

Hãy trình bày những điểm chung về tín ngưỡng tôn giáo của người Kinh và các dân tộc thiểu số

Nguyễn Văn Lĩnh :))
10 tháng 5 lúc 12:35

- Tín ngưỡng, tôn giáo

+ Tín ngưỡng: Các tộc người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam có tục thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên, thực hiện nghi lễ liên quan đến sản xuất nông nghiệp,... với những cách thức khác nhau.

Tôn giáo: tại Việt Nam có sự hiện diện của các tôn giáo lớn trên thế giới là Phật giáo, Đạo giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo, Công giáo,... Mức độ đậm nhạt của các tôn giáo này khác nhau tuỳ theo tiến trình lịch sử, theo vùng miền và theo tộc người…

Bình luận (0)
Hello!
11 tháng 5 lúc 12:11

Cả người Kinh và các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đều có những điểm chung về tín ngưỡng tôn giáo như sau:
- Đa dạng tôn giáo: Cả người Kinh và các dân tộc thiểu số thường thực hành các tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo.
- Tín ngưỡng dân gian: Đại đa số các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đều có truyền thống tín ngưỡng đa thần, thờ cúng rất nhiều các vị thần linh khác nhau.
- Sự biến đổi của tín ngưỡng: Trong những năm gần đây, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có những biến động lớn liên quan đến sự mở rộng ảnh hưởng của các tôn giáo lớn.
- Tôn giáo và văn hóa: Tôn giáo và tín ngưỡng thường phản ánh đặc điểm văn hóa, truyền thống và địa lý của các dân tộc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
uyyyhsj
Xem chi tiết
Hồng Nhung Tạ
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Ngoc anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
cogaim52
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phương Quyên
Xem chi tiết