Trâm Bùi

hãy lấy vd trg cuốc sống về lực ma sát có lợi và cách làm tăng lực ma sát , lấy vd về lực ma sát có hại , biện pháp cần giảm lực ma sát đó

Thắng Phạm Quang
15 tháng 3 lúc 23:00

ví dụ ma sát có lợi : khi ta viết phấn lên bảng, khi ô tô phanh gấp...

cách làm tăng lực ma sát: làm nhám bề mặt của vật..
ví dụ ma sát có hại: khi ta đẩy một thùng hàng trên mặt đất, khi ta kéo lê vật trên mặt đất..

cách làm giảm lực ma sát: lằm nhẵn mặt đất, bôi trơn.... 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ka nekk
Xem chi tiết
ĐOÀN THỊ MINH HIỀN
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Tâm
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Anh 6A
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Anh 6A
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Tuấn Anh
Xem chi tiết
Khanh
Xem chi tiết
Đào Nguyễn Minh Trang
Xem chi tiết