hai vòi nước chảy vào một bể. Vòi thứ nhất chảy đc 2/5 bể, và chảy nhiều hơn vòi thứ hai 1/4 bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy trong một giờ đc bao nhiêu phần của bể? Giải giúp e ạ

Nguyễn Ngọc Diễm My💐🌻
19 tháng 3 lúc 9:04

Nhanh giúp e vs

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
23 tháng 3 lúc 10:23

Vòi 2 trong 1h chảy được:

2/5-1/4=3/20 bể

Trong 1h hai vòi chảy được:

2/5+3/20=11/20 bể

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê thoa
Xem chi tiết
minh chau
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Dương
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
anh nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Chí Thăng
Xem chi tiết
Bùi Anh Đào
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Anh
Xem chi tiết