lê đạt

giúp mình với tìm GTNN của x+3/căn x mai nộpoho

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 18:55

ĐKXĐ: x>0

\(\dfrac{x+3}{\sqrt{x}}=\dfrac{x}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}+\dfrac{3}{\sqrt{x}}>=2\cdot\sqrt{\sqrt{x}\cdot\dfrac{3}{\sqrt{x}}}=2\sqrt{3}\)

Dấu '=' xảy ra khi \(\left(\sqrt{x}\right)^2=3\)

=>x=3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Lan Phương
Xem chi tiết
Đinh Lan Phương
Xem chi tiết
NBT
Xem chi tiết
ngoc an
Xem chi tiết
masterpro
Xem chi tiết
masterpro
Xem chi tiết
Nguyễn Hi
Xem chi tiết
nguyen thanh lan
Xem chi tiết
Nguyễn Hi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)