Phùng Nhựt Anh

Giúp mình với Một vật sáng AB cao 2cm, đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng 30cm, biết tiêu cự của thấu kính là 10cm. A)Dụng ảnh của vật AB qua thấu kính dùng tỉ lệ và nêu tinh chất của ảnh B) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kinh và chiều cao của ảnh


Các câu hỏi tương tự
Daisy
Xem chi tiết
Bảo Hân
Xem chi tiết
thùy trâm
Xem chi tiết
loc pham
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Kahylo
Xem chi tiết
Đỗ Thị Minh Ngọc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)