Nguyễn Thị Minh Châu

Giúp mình với =(khocroi
bài 1
:Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8 m2,đáy lớn hơn đáy bé là 13,5m.Hãy tính độ dài của mỗi đáy,biết chiều cao 12m?
bài 2:

(1)Tính giá trị biểu thức

a.4,08:1,2-2,03                         b.2,15+0,763:0,7

(2)Tìm y

a.2,4xy=6/5x0,4                       b.5/4:y=0,5

 

Bài 2:

(1): a: 4,08:1,2-2,03

=3,4-2,03

=1,37

b: 2,15+0,763:0,7

=2,15+1,09

=3,24

(2):

a: \(2,4\times y=\dfrac{6}{5}\times0,4\)

=>\(2,4\times y=1,2\times0,4=0,48\)

=>y=0,48:2,4=0,2

b: \(\dfrac{5}{4}:y=0,5\)

=>\(y=\dfrac{5}{4}:0,5=1,25:0,5=2,5\)

Bài 1:

Tổng độ dài hai đáy là:

361,8x2:12=60,3(m)

Độ dài đáy lớn là \(\dfrac{60,3+13,5}{2}=36,9\left(m\right)\)

Độ dài đáy bé là 36,9-13,5=23,4(m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Ngọc
Xem chi tiết
Bảo Ngân Tạ Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đản
Xem chi tiết
To Bao Quyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Mai Anh
Xem chi tiết
HUYNH HUU HUNG
Xem chi tiết
bes nho
Xem chi tiết
Kaitou My
Xem chi tiết
Quách Phương Anh
Xem chi tiết