Phạm Bảo Ngân

Giúp mình câu 1, 6, 7, 8, 9, 10 với ạ. Cảm ơn.

Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 20:36

1 Nam's new school is bigger than his old one

6 The country is quieter than the city

7 Incredibly, she dislikes her family's art gallery

8 The statue is located between a temple and a railway station

9 There is a cathedral near the square

10 My father's workshop is in the backyard

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương Vy
Xem chi tiết
Trúc Giang
Xem chi tiết
Lương Gia Hân
Xem chi tiết
Phuongg Anhh
Xem chi tiết
dâu cute
Xem chi tiết
Phan Anh Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
thảo annh
Xem chi tiết
Như Quỳnh
Xem chi tiết
Vành kc
Xem chi tiết